Нас вже
54 817
лічильник в режимі
реального часу
Чи можна взяти відпустку авансом?

Чи можна взяти відпустку авансом?

Чи можна взяти відпустку наперед, так би мовити - авансом? Із даним запитанням до юридичного відділу УЗСП звернулась споживачка з міста Харків. За її словами, вона використала повністю всю річну відпустку. Однак, кілька днів тому жінці запропонували чудовий тур Європою від якого вона не може відмовитись.

Як діяти споживачці в даній ситуації? Та який порядок надання відпусток? Юридичний відділ дає пояснення.

Згідно із  Законом України "Про відпустки", щорічні відпустки надаються за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Так, наприклад, якщо трудовий договір був укладений 02.01.2020, то щорічна основна відпустка має бути надана працівникові за робочий рік з 02.01.2020 по  02.01.2021.

Однак, варто пам'ятати, що відповідно до положень Закону, право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу!

Також відповідно до положень вище зазначеного Закону, щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються, зокрема:

жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

особам з інвалідністю;

особам віком до вісімнадцяти років;

чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологам. 

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

Отже, після шести місяців безперервної роботи на підприємстві, працівник вже має право отримати щорічну відпустку повної тривалості.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи надаються відповідно до графіка відпусток у будь-який час робочого року,який відлічується з дати укладення трудового договору.

Ст. 10 вище зазначеного Закону визначає, що така відпустка надається співробітникові у будь-який період робочого року, виняток – перший рік роботи. Навіть на початку року, що починається з дати, коли був укладений Трудовий договір, співробітник може        використати відпустку повністю. Водночас закон не передбачає можливості використання відпустки за майбутні роки роботи.

Таким чином співробітник може піти у щорічну основну відпустку «авансом», а відтак може виникнути ситуація, коли він звільняється раніше, ніж закінчується його трудовий рік. В такому випадку у співробітника перед компанією виникає борг щодо нарахованих відпускних за ту частину року, яка не буде відпрацьована. Відповідно до ст. 127 Кодексу, відрахування із зарплати співробітників для покриття їх заборгованості працедавцю може проводитися при звільненні співробітника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки. Таке відрахування проводиться на підставі наказу виконавчого органу.

Лого